Гаранционни условия | Условия за ползване | Доставка и плащане

Условия за поръчка

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Поръчаният от клиента продукт се доставя до 10 / десет / работни дни на посочения адрес при условие, че адресът е указан точно, валиден и поръчката е потвърдена от клиента.

Цената на доставка с куриер е 6 / шест / лева за гр. София. За друго населено място в страната, цената на доставка се определя от стандартната тарифа на използваната куриерска фирма. 

Ако при изпълнение на доставката клиентът не бъде намерен на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката, поръчката се счита за анулирана и Мастър План ЕООД не носи отговорността да изпълни заявената доставка.

В случай, че след изтичане на срока за доставка клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат в момента на получаване на стоката.

При условие, че трето лице се ангажира от името на първоначалния клиент да приемане и потвърди  получаването на поръчаната, получателят няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

Доставките се извършват от куриерска фирма. Фирмата осигурява транспорт до заявеният от вас адрес, но не се ангажира с пренасяне на стоката.


ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ:
 
При поръчка на стоки с цена по-висока от 300 лева е необходимо да заплатите поне 50 % от цената предварително, за което ще получите мейл за потвърждение на поръчката с прикачена проформа фактура за цялата сума. Остатъка от сумата се заплаща при получаване на стоката, освен ако не е платена цялата стойност предварително.
В този случай поръчката се счита за потвърдена след получаване на сумата в банковата сметка на Мастър План. 
 

БАНКОВИ ДАННИ:
 
За всяка доставена стока ще получите фактура, издадена на физическо или юридическо лице. Необходимите данни за издаване на фактура са посочени в частта „поръчка“ в сайта. Необходимите данни за банков превод ще бъдат посочени в изпратените документи.


ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Може да откажете получаването на стока, поръчана чрез сайта LaCie.masterplan.bg, само в следните случаи:

•ако доставената стока видимо не съответства на поръчаната от клиента, в съответствие със  зададените от него параметри и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. Несъответствия извън онези, упоменати в онлайн заявката, не са основание за връщане на стоката.

•ако при транспортирането стоката е повредена;

•ако обявеният срок за доставка не е спазен;

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Aко нито едно от изброените условия не е наличен, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

При случаите на отказ за получаване на стоката в момента да доставката се съставя протокол. Ако клиентът откаже да подпише протокола, се приема, че няма основание да откаже получаването на стоката и трябва да заплати разходите за доставка и връщане на стоката.

Клиентът може да подаде рекламация за стоката и да иска връщане на заплатената сума, след като вече я е получил и заплатил, съобразно установените в гаранционната карта правила.

 

 

↑ начало 
 


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Преди да използвате сайта, моля, прочетете внимателно условията за използването му. Като потребител на този сайт, вие приемате безусловно тези условия. Ако не приемате описаните по-долу условия, Ви препоръчваме да не използвайте сайта.

Информацията в сайта може да съдържа печатни грешки  или технически неточности. Може да бъде променяна или обновявана без  предварително уведомление. Мастър План прави подобрения  на информацията за продуктите, както и добавяне/замяна/премахване на продукти и/или програми, описани в сайта без да предупреждава потребителите на сайта.

Информацията в сайта е собственост на Мастър План ЕООД, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях.

Информацията в сайта е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго условие. Забранено е потребителите да използват каквито и да са части от информацията в сайта, освен по предвидения в настоящите условия начин.

Поместените в сайта термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните собственици. От правото Ви за достъп до този сайт не произтича правото за предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на Мастър План ЕООД или на собственика на марката.

При регистрация на потребител в сайта, от него може да бъде поискано да предостави информация за контакти, демографска информация или друга информация. 

Мастър План не цели да получава конфиденциална или защитена информация от потребителите чрез този интернет сайт. Всяка информация и други съобщения, разпространявана  сайта, се счита за неповерителни и непредставляващи предмет на права. 

Ако потребителят по свое желание изпрати лична информация до настоящия сайт с цел получаване на продукти или услуги, тази информация ще се третира съгласно Закона за защита на личните данни. ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Потребителите имат право да записват или отпечатвате отделни части от сайта единствено за лични и нетърговски цели, но с условие, че запазват всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост;

Потребителите нямат право да копират сайта или информация от него, с изключение на упоменатия по-горе начин, нито да променят, редактират, разпространяват, предават, възпроизвеждат, репродуцират, излагат, публикуват, дават под наем, създават материали на базата на, прехвърлят, продават или използват сайта или информация от него, да го свързват или използват за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без писменото разрешение на Мастър План ЕООД;

Потребителите нямат право да изпращат от името на този сайт или към него каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

Потребителите нямат право да използват сайта за рекламни цели без писменото съгласие на Мастър План ЕООД.

Мастър План ЕООД не гарантира непрестанната работа на този уеб сайт, липсата на грешки в него, както и съвместимост с харуеъра и софуеъра, с които потребителите използват сайта.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Съгласно ЗЗП Доставчикът e длъжен да предостави свободно следната информация:

•Името и адреса си: "Мастър План" ЕООД, град Пловдив, ул. Орфей №18, ЕИК 200171583.

•Основните характеристики на продуктите са изписани детайлно в страницата за тяхното представяне в интернет сайта.

•Цената на продуктите е поместена на страниците за представяне на съответния продукт, като тя включва ДДС.

•Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на продуктите, ще бъдат изпращани заедно с електронно писмо за потвърждение на поръчката.

•Начините за доставка са описани подробно в страницата "Условия на доставка".

•Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Мастър План може да променя тези Условия по всяко време без предупреждение, чрез актуализиране на този документ.

Използването на сайта е изцяло отговорност на потребителите му. Мастър План ЕООД не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи последствия или други щети, провокирани от използването на сайта или свързани по какъвто и да е начин с него.

Мастър План ЕООД, като дистрибутор на продуктите на LaCie,  управлява този интернет сайт от своя офис в София, България.↑ начало 


ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Мастър План ЕООД предоставя гаранционна поддръжка в съответствие със сроковете и условията, описани в гаранционна карта и/или с настоящите гаранционни условия. Гаранционната поддръжка се отнася за повреди, появили се в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта на продукта. Гаранционната карта съпътства стоката при доставката й с куриер. Гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения при приемане на стоката.

Гаранционна политика на Мастър План ЕООД, като дистрибутор на продуктите на LaCie

Мастър План ЕООД, като дистрибутор на продуктите на LaCie гарантира на първоначалния купувач, че, считано от дата на изпращане, за срок от една (1),  две (2),  три (3) или пет (5) години, в зависимост от модела, при нормална употреба и правилно сервизно обслужване, оборудването няма да има дефекти на материала и изработката. Ако установите такъв дефект, единствено и изключително решение на проблема ще бъде, Мастър План ЕООД, по своя преценка, да (i) ремонтира или замени продукта безплатно или, ако няма отремонтиран компонент или модел за подмяна (ii) ще възстанови настоящата пазарна цена на вашия продукт. Вие признавате и приемате, че замененият продукт, по еднолична преценка на Мастър План ЕООД, може да бъде нов или преработен такъв. За да получите посоченото разрешаване на проблем при дефект, трябва а върнете дефектния продукт в рамките на гаранционния срок, като към всеки върнат продукт има: (i) копие от оригиналната покупна фактура, (ii) номер за разрешено връщане/ Return Material Authorization/,  (iii) вашето име, адрес и телефон, (iv) копие от документа за прехвърляне на собственост (bill of sale) със съответните серийни номера, като доказателство на началната дата на покупка на дребно, (v) описание на проблема. Транспортните разходи за връщане на продукта са за сметка на клиента. Продуктът трябва да бъде върнат на Мастър План ЕООД. Гаранцията важи само за хардуерни продукти; софтуера, средите и упътванията имат гаранция по отделно писмено споразумение. Настоящата гаранция не важи, ако продуктът е бил използван неправилно или е бил повреден случайно, заради злоупотреба или неправилно използване; ако е бил модифициран без съгласието на Мастър План ЕООД; или ако някой от серийните номера на LaCie е премахнат или заличен. Ако с оборудването клиентът е закупил Advanced Care Option (АСО), същото е валидно три години от активацията.

 

ОСВЕН ПОСОЧЕНАТА ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, ВСИЧКИ ПРОДУКТИ СЕ ПРОДАВАТ „БЕЗ ГАРАНЦИЯ“ И LACIE ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ НА ПРАВА И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНОСТТА НА ПРЕДХОДНОТО, НЕ СЕ ГАРАНТИРА (1) ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ, ДОСТИГНАТИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА, (2) ЧЕ ПРОДУКТЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КЛИЕНТА, (3) УПЪТВАНЕТО Е БЕЗ ГРЕШКИ, ИЛИ (4) ЧЕ НЯМА ДА СЕ ИЗГУБЯТ ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА. ЦЕЛИЯТ РИСК ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА СЕ ПОЕМА ОТ КЛИЕНТА. ГАРАНЦИЯТА И ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ДЕФЕКТИ, КАКО Е ПОСОЧЕНО ПО-ГОРЕ, СА ОСОБЕНИ И ЗАМЕНЯТ ВСЯКАКВИ ДРУГИ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ТАКИВА.ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящата Ограничена гаранция важи само за хардуер, произведен за LaCie, който може да се идентифицира с търговската марка „LaCie“, търговското наименование или лого върху него. Гаранцията не важи за хардуерни продукти, които не са LaCie или за софтуер, дори и когато е в пакет с или продаден заедно с хардуер на марката „LaCie“. Всички производители, доставчици или издатели, различни от LaCie може да предлагат собствени гаранции на крайните купувачи, но LaCie, доколкото не нарушава закона, предлага своите продукти без гаранция. Софтуер, продаван от LaCie със или без търговската марка „LaCie“ (включително, но не само системен софтуер) не се покрива от настоящата Ограничена гаранция. Направете справка в лицензионното споразумение към софтуера за повече подробности относно вашите права за използването му.

Мастър План ЕООД, като дистрибутор на продуктите на LaCie не гарантира, че функционирането на продукта ще бъде непрекъснато или безгрешно. Мастър План ЕООД, като дистрибутор на продуктите на LaCie не носи отговорност за щети поради неспазване инструкциите за употреба на продукта. Настоящата гаранция не важи: (а) за консумативните компоненти, освен когато повредата е в резултат на дефект на материала или изработката; (б) козметични щети, включително, но не само драскотини, вдлъбнатини и счупена пластмаса при портовете; (в) повреди поради използването на продукти, които не са на LaCie; (г) повреди поради инцидент, злоупотреба или неправилна употреба, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (д) повреди поради използването на продукта извън определения обхват на употреба и предназначение, посочен от LaCie; (е) повреда, причинена от обслужване на техниката (включително апгрейди и разширения), извършени не от представител на Мастър План ЕООД или на оторизирания сервиз на Мастър План ЕООД; (ж) на продукт или компонент, модифициран с цел промяна на функционалността или възможностите на продукта, без писменото съгласие на Мастър План ЕООД; (з) ако сериен номер на LaCie е бил отстранен или заличен.

Загубата, разрушаването или унищожаването на данни при употребата на  LaCie драйв е за сметка на потребителя и  Мастър План ЕООД не може да бъде държана отговорна, при никакви обстоятелства, за възстановяването на данните. За предотвратяване загубата на данни  Мастър План ЕООД препоръчва да поддържате ДВЕ копия на данните си – едно на външния хард диск и второ, или на вътрешния хард диск, или на друг външен хард диск или друг вид външен носител.  LaCie предлага пълна серия CD и DVD драйвове. За повече информация относно бекап-а вижте на нашия сайт.

Мастър План ЕООД НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОСОБЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ КОСВЕНИ ПОВРЕДИ, НАСТЪПИЛИ ПОРАДИ НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА, ИЛИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА БАЗА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ФИРМЕНА РЕПУТАЦИЯ, ПОВРЕДИ ИЛИ ПОДМЯНА НА ОБОРУДВАНЕ И СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И РАЗХОДИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ, ПРЕПРОГРАМИРАНЕ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ИЛИ ДАННИ, СЪХРАНЯВАНИ В ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ С ПРОДУКТИТЕ НА LACIE СЛЕД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ.

Някои щати забраняват изключването или ограничаването на подразбиращите се гаранции и отговорност за повреди при злополука или косвени повреди, така че по-горните ограничения и изключения няма да важат за вас. Настоящата гаранция ви дава определени юридически права, като може да имате други такива, различаващи се в различните щати.

Отварянето на опаковката, ползването на продукта или изпращането обратно на регистрационната карта, са потвърждение, че сте прочели  и приемате условията на настоящото Споразумение. Също така, приемате, че това е пълният и изключителен вариант на споразумението между нас, което отменя всякакви предложения или предишни, устни или писмени споразумения и всякаква обменена информация между нас, свързана с предмета на настоящото Споразумение.

Прочетете внимателно цялата информация за гаранцията и предпазните мерки при работа с новия ви продукт на LaCie, поместена в ръководството за употреба на продукта. 

 

Последна актуализация: Април 2012

 

↑ начало